Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<20)

Aberdeen , verkkave hiermeede: dat geduurende deeze twee agter een volgende Jaaren geen ander Teer aan dat Schip gebruikt is, dan die door de Graaf van Dundonald te Culros, uit Kooien gemaakt word. Dat ikdeezen Teer boven alle andere foorten prefereer, om dat dezelve veel beter aankleeft, het hout verhard, en onder het gebruik verder daarin dringt, dan eenigander my bekend fmeerfel. S:heeps Bodens daarmede befmeerd wordende, blyven zeer lang fchoon. Met 9 Gallons (1) (wyn maat) heb ik den Bodem van myn Vaartuig befmeerd, zynde groot 36 Ton. Hetzelve is voor omtrent twee jaaren gekield, en bevind' zich thans nog in een zeer goeden ftaat.

Verders verklaare ik, by ondervinding te

hebben waargenomen, dat deeze Teer een kragtdaadig behoedmiddel is, om Bouten en ander Yzerwerk tegen het roest te beveiligen.

(was get:) Al ex: Morrison.

N3 9. Een Order op Teer door Th: Mel-

drup, Deenfche Conful te Leith, den ai May 1783.

De Graaf van Dundonald gelieve te or-

don-

(0 Nagenoeg 36 Vlesfcn.

Sluiten