is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschryving van de hoedanigheden en het gebruik van teer en vernist van koolen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 73 5

worden, noch bezit het zuur, dm yzer te bënadeelen , maar integendeel een fterk alkalisch Zout, dat yzer, tegens het nadeelig uitwerkfel van andere Teer, behoed. Om deeze "ge¬

gronde redenen moeten wy tegen die proef de bovengemelde aanteekening doen, alzo het onmogelyk is, dat die handelwyze de kwaliteiten Van den Teer zal konnen aantoonen. Het voorfchrift, door ons opgegeèven, moet by het gebruik in allen deelen gevolgd worden. Hetzelve fteunt op proef ondervindingen , gedaan door lieden van kunde en bekwaamheid.

F

Ver-