Adriaan Kluit, inwijingsrede over den bijgeloovigen oorsprong [...] van't begraven in kerken en steden, openlijk [...] uitgesproken, bij de plechtige aanvaarding van zijnen post als hoogleeraar in de welsprekendheid en Grieksche taal [...] te Middelburg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar