is toegevoegd aan uw favorieten.

Adriaan Kluit, inwijingsrede over den bijgeloovigen oorsprong [...] van't begraven in kerken en steden, openlijk [...] uitgesproken, bij de plechtige aanvaarding van zijnen post als hoogleeraar in de welsprekendheid en Grieksche taal [...] te Middelburg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INWIJINGSREDE. 73

meer dan honderd lichamen telkens in elke Kerk, binnen een jaar, in 't graf gezet worden, en wel met het verfche, met het levende en voords werkzaam, vergif bij en om zich; wanneer al verder deze lichamen op eenen hoop bij een gezet worden; wanneer deze ophooping binnen 's daks belloten gehouden wordt; Wanneer die graven telken keere geopend worden; die drekkuilen dikwijls geroerd worden; de fchadelijke uitwaafemingen daaruit ontftaande zich wijd en zijd verfpreiden; en, daar t vooral op aankomt, de menfehen op ah le kerk- en feestdagen in grooten getale naar zoodanige plaatzen tot hunne Godsdienftige verrichtingen zamenkomen? Wat mensch van gezond verftand E 5 is