is toegevoegd aan uw favorieten.

Adriaan Kluit, inwijingsrede over den bijgeloovigen oorsprong [...] van't begraven in kerken en steden, openlijk [...] uitgesproken, bij de plechtige aanvaarding van zijnen post als hoogleeraar in de welsprekendheid en Grieksche taal [...] te Middelburg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N W IJ I N G S R. E D E. 113

achting, zulke blijken van genegenheid betoond, zulke gunftige gedachten altijd van mij gevoedt, mij en de mijnen met zoo menigvuldige weldaden overladen, mijnen arbeid en mijnen ijver, hoe die ook zijn mögen, altijd zoo goedgekeurd; en hieruit ook, op uw voorbeeld, op uwen voorgang, zoo groote genegenheid van alle harten der burgeren t'mijwaards verwekt; zulken toevloed tot fcholen en huisbeftier; zoo groote begunftiging en liefde van een iederj dat ik zónder ij delen roem mag zeggen, dat, gedurende die jaren, die ik over uwé Scholen ben gefield geweest, ik in ene bezadigde ruste, en zonder de minfte onaangenaamheid voor mij of de mijnen mijn' levensloop H ver-