Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 33 )

BELLIDE of MADELIEVEN.

I. De Aarde. Moet wel doormen; en vet zyn, waarom dan de belle Thuyn aarde daartoe moet genomen worden.

II. De Potten. Moeten ook van 9 duym genomen worden

III. DePlmtmg. 1 Worden de potten tot alle veefelige gewaflén 7 duym hoog met aarde gevult, wel op malkander gefchut en vaft t' famen gedrukt. 2. Voor dat het begint te rypen, en des nagts tevnefen voor St. Michiel, wordt een dragende plant, welke bloemknoppen heeft, uyt de aarde geftcoken; heeft hy goede aarde by zich, loo laat menfe daaraan, maar indienfeilecht is, dan fuyvert men die daaraf tot aan de wortel, nogtans niet verder, opdat menfe niet befchadigen mag. M aarfc moeten ten deele in de maandt May, en ten deele in't laatft van July wederom verplant worden, op datfe noch eens bloemknoppen krygen. 3. Alfoo fet menfe in Potten , ftrooyt rondom de plant van de eerftgemelde aarde, duwt fonder de wortel aan te raaken, foodaanige aarde met een houdt aan de kanten, wel vaft daarin, en wanneerfe begooten zyn, en de aarde gelakt is, •foo vult raenfe weêr meer op, nogtans fon-

G der

Sluiten