is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoveniers zak-boekje of Nieuwe volmaakte bloem-thuin, in de winter.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 97 )

danken order als u Heerfchap goedt fal ■vinden; cn wanneer zich defelve eenige uuren daarmede vermaakt heeft, moet gy de geene die al te ver open zyn , wederom op de aanbevoolcne fchaduwachtige blaat* fen wegfteeken. Wanneer gy nu eynuelyk merkt, dat uwe Bloemen over ryp zyn, cn ook felfs m de fchaduwe niet meer duuren willen, foo fnydtfeaf, en fetfe in een fchotel die met nat fandt gevult , en braai met verfch water doorvochtigt is; over den anderen dag verandert 't water, en gieter verfch by, en verfteekt uwe Bloemen op andere plaatfcn; maakt ook de gaatjes met houtjes, op dat de fteelen met het daar infteelen niet breeken; fet dan de fcholtelin een koel vertrek op dc grondt, dat'er geen fon by kan komen, c an fulknfe het feekerlyknog wel 8 a ix dagen konnen houden.

II. En even dit is het voordeel , waar door df Bloemen , die men verfenden wil, verquiktworden , vermits hetonmogelyk is datfe onderwegen niet wat verleppen fouden ; maar foo draafe in dit met verfch w ater braaf bevogtigt fandt komen, fullenfe zichbmneneenigeuurenfoodamgverhaaien, als offe eerft van de fteelen afgeknipt waren. Wilt gy Bouqüetten en Ruykers wegvereeren , foo bindt de fteelen niet al te vaft «n malkander, en yerfoekt aan de Ju»er^^s