is toegevoegd aan uw favorieten.

De vriend der kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VRIEND

DER

JK 1WJD JEJR JEW.

No. 56 — 57.

oe gelukkig, riep Karei uit, zyn wy! dat wy zulke brave Ouders, zulke bekwame Vrienden en Leidsmannen hebben, die ons den weg ter bevordering van kennifle en deugd zo ligt en gemaklyk maken ! — Lotje, en die ons het leeren tot vermaak

doen ftrekken! Fredrik. en ons niet

plagen met geheele bladzyden van buiten te laten leeren! Lysje. of ons met

mutzen rantzelen, op de vingers liaan, en

vuur laten geven! Zeer goed, myne

Kinders, zeide ik, dat gy dit erkent! Het is eene der grootfte zegeningen in dit leven, cn waar voor gy Gode niet genoegzaam V. Deel. F dan-