is toegevoegd aan uw favorieten.

De vriend der kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C na )

waar genoegen of ruft genieten kan! * Zyt gy dan niet wel ? vraagde hy hier op. My dunkt, gy ziet 'er zo frifch en wel uit als de bloempjes die in uwen tuin groeijen. — Zy fchuddede het hoofd, en vraagde hem, of hy wel ooit iemand gezien had, die regt fiks was, als hy zyn behoorlyke nagtrufr derven moeft. Dit was juill haar ongeluk; en dit bragt haar het hoofd den ganfchen dag door zo van zyn ftreek, dat zv geen o ^enbük ruft had by zich zelve, ja dikwyls het leven moede was.

Oploffing der vorige Raadzels.

( i. ) Eene Hemel-en Aard-

Globe. ( 2. ) Het Vuur en

de Rook.

Nieuw RAADZEL

i?r»/ bie ban mnm bmjt tosï eten/

3e aan m ui ïaaf of tahften niet: ge i§ antier. aan öen boet ban nmnen fiara geseten.

't 3fê in öeü gconb/ öat men 5e 31'eÉ*