Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

frederik den grooten. j

der Ziekte van deezen Vorst (*) alles gezegd had, wat tot de nakomelingfchap verdient overgebragt te worden. De bijdrage, die ik als Geneesheer leveren kon , kwam mij voor, niettbeduidend, en het opftel niet waardig te zijn. Ook geloofde ik, eene menigte zaaken, die de Koning, over veelerhande onderwerpen, welke zijne gezondheid volftrekt niet betroffen, mij gezegd had, om meer dan ééne reden, niet te moeten verhaalen; en veelen zijn in de daad van die natuur, dat ik ze nooit van mijn leven verhaalen wil of kan.

Vervolgends fchrikte mij de fchetze van den laatften leeftijd des Konings (f) ten éénetnaal af, welke een Gefchiedfchrijver en Staatsdienaar van de eerfte grootte, de Heer Graaf van herzberg, met zijne meesterlijke hand ontworpen heeft. Twee dagen voor mijn vertrek uit Potsdam, den negenden Julij, kwam deeze groote Staatsdienaar te SansSouci, en woonde en bleef bij den Koning, in gemeenzame verkeering, tot zijnen dood toe.

Ondertusfchen heeft men menigmaal op mij begeerd, dat ik toch, van mijn' kant, als aanfchou. vver van dit groot tooneel, van het geen ik bij den, ftervenden Koning zag en hoorde, ten minften zoo veel verhaalde, als ik kon of mogt. Mijne onge-

neigd-

(*) Krankl:ci!s?cfchichte des Idlchstfe'.iven Kittige von Pretisfiit, fr ie bric h des zweiten ilajejidc., von curisti a n c; u t t1,1 eb sellb. Berin 1786. . . ',.„■....

(t) Memoire historiqne fa la dermeïe année de la «V de f rede ric II. Rui de Prusje. 4W l'Avanlpropps de ion Èstoire, écrite par lui méme. ld dans VAsfari^e pnblique de l'Academie de herlinie 25 Janvier 1787. Par Ie Co.nte de Herzierg. Curatear & membre de VAcademie.

A a

Sluiten