Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. 21

twaalf gelyke deelen, welken lynen genoemd worden , en de breuk achter de volle duim, of 12 lynen, niet veel minder dan één en een halve lyn uitmaakt, kan men , om eene al te groote moeite voor te komen, de maanfchyf op een tafreel, dat 10 voeten , of 120 duimen afftands heeft, eene lengte geevenvan 13; lynen, en het te veel geftelde als niets aanmerken, te meer , om dat het in een tafreel juist op geen duizendfte gedeelte van een lyn aankomt , als zynde het oogmerk alleenlyk , de groote misllagen te voorkomen, welken veelal in de tafreelen,ten aanzien van de maanfchyf, gevonden worden.

De voorgeftelde berekening ten bafis genomen zynde, kan men , zonder merkelyke feilen te begaan, de maanfchyfs grootte in de kunsttafreelen , tot allerleie afftanden vinden; by voorbeeld:

Laat de afftand van den ziener tot het tafreel , zyn 5 voeten, dus werk volgends voorgaande aanleiding , door de regel van proportie, zeggende:

De afftand van Lengte van Gegeeven afftand van den

den ziener tot den maans- ziener tot het voorgefttld

hei tafreel. diameter. tafreel.

$0 voeten. : 13! lynen. : : £ voeten,

2 "rl J 6% lynen.

Dus komt voor de lengte van den begeerden di-

Sluiten