is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van den heer van Morgenthau.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "4 )

zij krecgenhem lief, en beweezen hem allerïïje kleine vriendelijkheden , daar zij er maar gelegenheid toe hadden.

Den volgenden Zondag morgen vroeg reed Morgenthau, geheel alleen, naar Koorndorpter Kerke. Hij fteeg niet ver van het Predikants huis in een Herberg af, en, toen men ophield tnet het Klokgelui], ging hij in de Kerk, en plaatfte zig in een verborgen hoek achter het gemeene Volk.

De oude Steilman was met zijne Vrouw in de Kerk gegaan , om den Zoon bij deeze gelegenheid te hooren. Maar Jeannette -was te huis gebleeven, om de keuken verder te bezorgen. Men zou nu vermoeden kunnen, dat de Vrouw Paflorin liever niet ter Kerke ware gegaan, om zelfs het eeten gereed te konnen maken; maar er was haar ook veel daar aangelegen, dat zij 's middags over tafel ook wat van de Predikaatfie konde zeggen, om den lof over haaren Zoon uit te lokken. Evenwel zal haar deeze keuze veel ftrijds gekort hebben.

De beide Ouden, zoo wel als de Proponent , zagen overal de Kerk rond, doch vonden Morgenthau niet. Ik moet toeftaan, dat

die