Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 235 )

In deeze dagen kwam Dottor Büler, om den Heer van Morgenthau te bezoeken. Hij verzogt, om hem alleen te fpreeken. Morgenthau ftond dat toe, en liet hem bij zig in zijn Kabinet komen. Biller zat neder, en begonr

» Uwe Genade heeft mij onlangs een fehoon ,, betoog van de waarheid van den Chriftelijken „ Godsdienft gegeeven : He heb hetzelve be„ proeft, en op allerhje wijze befchouwd, en ik „ vinde inderdaad, dat men met grond daar „ tegen niets kan inbrengen. Derhalvcn heb ik „ nu ook vaft befloten.als een Chriften televen „ en te fterven. Ik befpeure ook werkelijk „ een gevoel in mijn gemoed, als dat van een „ mensch, die van zijnen weg verdwaald „ was, en dcnzelven weergevonden heeft. Ik „ kan thans met vertrouwen bidden, dat kon 9, ik te vooren niet; het metaphyfifche Op„ perwezen is zoo ontoegankelijk, als of men „ een ftandbeeld aanbid; ik voel ook workc„ lijk meer kragten tot deugd , meer haat „ tegen het kwaade; ik heb vermaak in het ,, leezen van geeftelijke boeken, die mij te „ vooren tegenftonden. Ja, Jezus Chriftus is „ de Zaligmaker der Waereld, en ook de mg-

»> ne;

Sluiten