is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van den heer van Morgenthau.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 139 )

„ de, en dat heeft hij ten vollen verhoord. „ Thans voege ik er bij, dat Hij Hoogftdezel„ ve tot in den fpaadften ouderdom eene hoogft„ gezegende Regeering wil laaten leiden."

Ik bedanke u, hernam de Hertog: Zijnen heiligen Wille gefchiede! zit neder Vader Steilman! Hij zette zig in eenen armftoel, en dekte zijn hoofd met zijn zwart Mutsje. Nu werd ook de Vrouw Pafiorin op de genadigfte wijze ter handkus toegelaaten. De Hertog en Morgenthau fpraken daar op van allerhande gewigtige zaaken, en menigmaal was het met beiden, als of zij kort bij eenen voorhang ftonden, achter welken een groot geheim op ontwikkeling wagtte; maar elk keerde weer terug; en zoo bleef dit geheim verzegeld.

Na de maaltijd maakte de Hertog zig gereed, om weder naar Bergftein te rug te reizen. Hij nam van Morgenthau, zijne Gemalin en de bei. de Ouden, op de genadigfte wijze affcheid. Dan, terwijl hij de Trappen afging, en onder geleide van den Heer Bletri en Morgenthau aan de Deur kwam, overviel hem eene koude huivering, die met benaauwheid en beeving verzeld was, zoo dat men hem weder terug leiden en te bed brengen moeft, daar hem eene zoo hevige