Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C -09 5

werd hij een der braafste Mannen, die ooit in de Proteftanfche Kerk geleefd hebben. Naauwlijks begon hij weder beter te worden, of hij werd van zijn Ampt ontzet, en hem bevolen om uit het Land te gaan. Dit finertte hem wel zeer; maar hij begaf zig in zijn Nootlot en trok tot zijne Zufter.

Het is niette zeggen, welk eenen druk, en hoe veel onheils de Hertog door zijn werktuig , den Heer van Lofchbrand, in zijne Landen aanngtte. Overal lieten zig verdrukking, onregt, geweld en zugten ten Hemel hooren. Zelfs'ook de vreedzaame Heeren Sommer bleven niet vrij van Tijrannij; zij werden aangeklaagd, dat zij hunne Dochters Mannen onderfteunden , en kreegen daarom ook Soldaaten in huis, welke onmenfchel.jk b.j hen huis hielden. De Kapitein m het Bergdal echter had aldaar niets meer te doen; alles was woeft en verlaaten, en daarom trok hij weder af Maar h.j werd niet wel ontogen; want wijl h.j' zig ;n zijnen poft zoo liegt gekweten had, en alle Boeren had laaten trekken, zoo werd hjj gecasfeerd.

11 DBEL' O Mor-

Sluiten