Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 210)

^J^^Eorgenthau fchreef intusfehen uit Weenen meermaalen aan zijne Gemalin, en zij beantwoordde hem altoos, en verhaalde hem omftandig , hoe de zaaken in het Hertogdom Hochbergen (tonden; hij echter maakte fober gewag, van 't geen hij aldaar deed of uitvoerde, ter loops roerde hij flegts aan, dat hij dra weder komen zoude.

Veertien Weeken na Morgenthau's. vertrek, verfpreidde zig overal een gerugt, dat er een Prins uit Engeland aangekoomen ware, welke te YVeenen zou geweeft zijn, en beweezen zoude hebben., dat hij de wettige Zoon van den zaligen Hertog Philip zij, en dat deeze Prins meteen kommando Keizerlijke Soldaaten in de Refidentieftad Hochbergen ware ingerukt,

daar

Sluiten