Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 214 3

Morgenthau, begaf zig na zijnes Moeders dood aan het Hof, daar hij eenige Jaaren in Krijgsdienften ftond, maar naderhand eene zekere .aanzienlijke Bediening op het Land waarnam. Hier op ging hij uit reizen, doortrok met zijnen getrouwen Dienaar Wiefenthal, die zijne gefchiedenis zeer wel kende, gelijk ook Weiier, twee Duitfchers van geboorte, de voornaamfte Landen van Europa, en daar hij den Gods. dienft lief had, en daar bij ook door en door een Phitofooph in dc praëtijk was; zoo had hij beflooten, zijn leeven onbekend en in ruft door te brengen. Tot dat einde vervoegde hij zi? in de Staaten van zijnen Heer Vader , ontdekte hem echter verder niets, dan dat hij een Engelfch Edelman ware. Hij verwon de gunft en tederfte liefde van deezen Hertog, en onder bekragtiging van het Keizerlijke Hof beleende hij hem op zijne begeerte met het woefte Bergdal. Hoe hij daar leefde, is uit deeze gefchiedenis kenbaar geworden. Nooit had hij voorgenomen , om zijne Rechten op de Erffenis van het Hertogdom te doen gelden; anders had hij mogelijk Jeannette niet gehuwelijkt. Daar echter de jonge Hertog zoo boos regeerde , oordeelde zig Morgenthau ten befte van het Vaderland verpligt, om zijne Rechten aan

het

Sluiten