Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 215 )

het Keizerlijke Hof te bewijzen, en den tegenwoordigen Hertog te ontzetten. Zijne Ge. malin, nevens haare Kinderen, liet hij nu volkomen wettigen, om alle toekomende zwarigheden voor te komen , zoo dat zijne Kinderen erffelijk waren, zonder dat iemand daar tegen iets konde inbrengen.

Eer nu Hertog Frederik bezit van de Regeering nam, en zig liet huldigen, droeg hij eerft zorge voor zijne Vrienden. Lilienthal was een geleerd en gefchikt Man; deezen nam hij aan zijn Hof, om hem alle Clasfen te doen doorloopen, waar in hij zig zoo wakker kweet, dat hij in korte Jaaren tot den Adelftand verheven, en lang, onder den naam van den Minifter Lilienthal, door Grijsaards en Kinderen gezegend werd. De Leeraar Steilman zou zig geruft op het Slot Morgenthau begeven, en aldaar de Heerlijkheid Bergdal geheel ten eigendom overnemen, en bellieren; dan hij iloeg dit gefchenk grootmoedig af, eni verklaarde, dat de gunft van zijnen Verzwagerden Landsvorft, en het onbegrijpelijk geluk van zijne waardfte, en van nu af Doorlugtigfte Vrouw Zufter alles vervulde, wat hem in deeze waereld wenfchclijk ware. De Hertog verklaarde O 4 hem

Sluiten