Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *3 >

zang op uit den afgeleezen Text: uw naam, lieve Jesus! is eene uitgegootene olie? — en het is uu tyd, gëliefdeu! dat wy ons by deezen lieflyken en veel be-

teekenenden bynaam: eene uitgegootene olie, —

nog eenige oogenblikkcn ophouden in ons

Tweede Deel.

Men vindt in 't Heilig Bybel-boek, dat gouden kleinood des gemoeds, veele fchoone lof-naamen aan den Heiland gegeeven: dan heet hy de Leeuw uit Judo's /lam, één uit duizend, een licht, dat alle menfchen befchynt, de Leidsman van de Zielen, de Apostel van onze beleidenis, de boom des leevens, doch de edelfte en eigenlykfte naam is Jesus, een Heiland, die met doen en lyden, die in beide tfaaten, die als God-mensch, het hoogfte kwaad wegneemt, en het hoogfte goed deelachtig maakt.

Zou nu deeze aanminnige naam J e s u s aan de moede en afgematte zielen niet tot eene heilzaame olie, en aan lydende, benaauwde en gewondenen niet een koe^ lende, leenigende en geneezende balzemzyn?

Of, zegt het my, aangevogtene ziel! kunt gy wel in B 4 iets

Sluiten