Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *5 )

Derhal ven, onder geen voorwendzel, hoe ook genaemd , zelfs niet, onder het fchijnvrome voorwendzel van ootmoed en nederigheid, van den Geneesheer weggebleven ! Niet gedacht: Ik durf niet komen! — Ik ben te ellendig, te onwaerdig! Ik heb het al te zeer bedorven! en wat diergelijke gedachten meer zijn. — 'Maer, geloofd; met dat eenvouwdig geloof toegetreden ; en , met een onwankëlbaer vertrouwen, Jesus aengegrepen , hem ootmoedig , en op een verftandige wijze , in den Geest, vast gehouden, en dan met het woord des geloofs doorgedrongen : „ Is de zonde veel , „ Üwe genade is nog overvloediger -— Gij hebt „ gezegd: dat ik komen moest. •— Zie hier ben ik! „ Ik ben vermoeid en belast, Gij kunt mij Rust „geven. Jesus Christus! — Kunt Gij dit, „help mij dan. Ik geloof, kom Gij mijn ongelo„ vigheid te hulp / Gij kunt mij Rust geven, Gij „ hebt het beloofd. — Gij , Zeon van God, Gij „ kunt mij vrij maken, en indien Gij mij vrij ma~ „ ken wildt, dan zal ik waerlijk vrij zijn. Gij „ kunt mij met opzicht tot het voorledene gerust „ ftellen! Gij zult mij voor het toekomende ten „ goede gedachtig wezen! Gij kunt mij geheel en „ al van zonden vrij maken, gerust ftellen, begenadigen, vergeven, heiligen, goed, vrij en zalig ,, maken ! Gij zijt de Verzoening voor de zonden „ der gehele weereld, en ook voor de mijne: Gij, B 5 „ wel-

Sluiten