Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M JS 31 X C M T

AAN MYNE WAARDIGE

GENOOTSCHAPS BROEDEREN,

Ut genoegen waar meede myne Vaderlaniische Z ang - Stukje s ,zo nu en dan u meedegedeeld, door u ontfangen zyn , heeft my aangefpoort, ee/iige Avond- en Nacht uitren afte zonderen, (wyl het, naar myn begrip, niet Vaderlandschgehandeld'is, zyne , hoewel' fchuldelooztS vermaaken te voldoen, ten koste van zyne plichtfchuldige , daagelykfche, bezigheden ,) om u nog tenigen, op denzelven vryen Vaderlandfchen toon gefield, te bezorgen.

Ik heb gedacht, niet beet er te kunnen doen , dan dezen , met myne voorigen, in één Stukje by elkander gevoegd, u op te dragen, wyl losfe blaadjes zeer ligt kunnen verhoren geraaken of befchaadigd worden , het welk altoos leedwezen veroorzaakt, wanneer men in dezelven ecni«c waarde field: ook is het alles behalven opwekkende voor een Auteur, wanneer hy, by gelegenheid dat van zyne lettervruchten gebruik zal gemaakt worden, zien moet, dat dezelven in honderd duizend bochten en kreuken , geëmailleerd met ruim Vyftig fmeervlakken , — - onder uit de zak, of wel, NB. tusfehen de voering derzeWe gehaald worden. — Dat met een Reke-

ningt-

Sluiten