Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heerschzucht, die, door gunst en gnaveiJ,

Llastaard telgen , vreemd gebroed, Van heur' wenk en oog deed draven,

Tot vermeerdring van haar' (loet; Ziet haar invloed nu vermindren;

Onvermoogen wordt haar deel. Zy kan 't heil des Lands niet hindren.

Elk zyn beurt is niet te veel. bh.

Heerschzucht, die de Tweedracht teelde ;

Hoogheid in verdeeldheid zocht; Burgren onderling verdeelde; Niets dan moeite en onrust wrocht; Ziet haar heilloos doel weérflreeven;

Angst en wroeging wordt haar deel. Eendracht zien we alöra herleven.

Elk zyn beurt is niet te veel. bit.

Heersen-

Sluiten