Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< © > as Van regelen daarvan zou konnen gemaakt wor» den,

ten tweeden liggen de regelen der fpraafckonfte zoo diep in het bovennatuur- en zielkundige, dat een denkend hoofd dikwerf moeite genoeg heeft zoo diep daarin door te dringen; bij voorbeeld: de regel van de onbepaalde, de zamenvoegende wijze, die van den geever in veele gevallen, het voegwoord dat, enz.

Doch hoe is het ook met de meeste fpraakkunflen gefchapen? kan men dat eenen regel noemen, wanneer men, bij voorbeeld, zegt: Als twee tijdwoorden op eikanderen volgen, moet het eene in de onbepaalde wijze gefield worden? dat heet flegts een gebruik vertellen. Maar welke fpraakkunftenaar zege ons den grond van dezen regel, die zich over alle de taaien uitllrekt?

Ik zal naderhand nog gelegenheid vinden, van eene noodige fpraakkunst voor kinderen te fpreeken.

B 5 %. VIII.

Sluiten