is toegevoegd aan je favorieten.

Handleiding tot de kennis der meetkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8& NUTTIGHEID

dammen , en Huizen aanteleggen , indien de Wis-, kunde de kragten van 't water niet kon bereekenen? en zonder dat, wist hij immers niet, welke magt daar tegen moest gefield worden, om de eerlle te kunnen tegenftaan. Hoe konde hij de dikte van een' dijk of van den muur eener Huis bepaalen, indien hij de Wiskunde niet hadde?

Z. Ik verwonder mij meer en meer over de uitgebreide nuttigheid van deeze weetenfchap, en vooral ook dat zich niet meer menfchen met dezelve bezig houden.

V. Het drooge en onbegrijplijke, hetwelk men in 't begin, wanneer men dezelve leert, meent aantetreffen, houdt veele menfchen hier van terug, en worden afgefchrikt eer zij dezelve hebben leeren kennen: en het zeggen, dat alle dingen in den beginne moeilijk zijn, heeft hieromtrent vooral plaats.

Z. Waarom dat toch, vader?

V. Omdat de eerfte beginfelen loutere befpiegelingen zijn, die, op zich zeiven, geen het minfte nut fchijnen te hebbeH, en ook, omdat 'tde meesten moeilijker voorkomt dan het in de daad is; en gij zult ondervinden, zoo gij u met moed wapent om de eerlle beginfelen, welken op zich zeiven droog en moeilijk fchijnen, aandagtig na te gaan , dat deezen de grootfte nuttig, heid jn zich hebben niet alleen, maar, zoo dra

gij