Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijzen flechts eenige weinige met den Vinger aanroeren. Overweegt, bid ik u, geëerdfte Toehoorders! hoe zeer deze overhelling tot het Heidendom de kracht der ware Godzaligheid moet ontzenuwen. Ik beroep mij op het gezond verftand van u allen! Wie zal zich dapperder partije ftellen tegen de verdorvenheden , wie zal door fterker haat tegen de zonde gedreven worden, wie zal de gebreken met meerder ernst beftrijden , of de verzoekingen en firikken der begeerlijkheden zorgvuldiger ontvlieden? Hij , die de zonden flechts houdt voor zwakheden onzer Natuur die lichtelijk kwijtgefcholden worden , die het Opperwezen noch beledigen, noch zijn Toorn of Gramfchap opwekken, maar flechts, om zoo te fpreken, eene lichtere beftraffing , die met de hoogfte goedertierenheid gematigd en door boetvaardigheid gemaklijk voorgekomen wordt, vereisfchen ? Of hij in tegendeel, die de affchuwelijke natuur der zonde tot in het hart doorziet , die het fchandelijk misdrijf, 't welk in elke zonde en overtreding begaan wordt, erkent, die het gricvendft gevoel heeft van de oneindige belediging die de Allcrhoogfte en Opperfte Majefteit, zelfs door de minfte ongehoorzaamheid en gebrek van liefde,

wordt;

Sluiten