Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCHE

HISTORIE*

EEN EN TACHTIGSTE BOEK.

I N H OUD.

Schikkingen op de Regeering, haa den LÈXziï Dood van w. c. h. friso. Bepaalingen EOEKi by Holland gemaakt, 'indien de Gouveman- ——. ' te, ftaande de Minderjaarigheid eens Opvolgers overleeJt. Schryfftofe van dit Tydperk. Be fluit om den Stadhouder op kosten des Lands te begraven. Het Lyk gekist. De Begraafenisfe bepaald. Waatom noch de Buitenlandfche Gezanten, noch de Raad van Staat en, in de Lykfiatie komen. De. Begraafenisfe zelve. Lykredenen en Lyk» gedichten. Rouw alhier, en vervolgens op Batavia aangenomen, jacob mossel, Gouverneur Generaal van Neêrlands Indien De Gouvernante neemt Zitting in de Hooge Virgaderingen. Haar voor/lel by Stoa* ten van Holland , tot vermindering vaü 't Krygsvolk, Be fluit daar op genomen> Voordeden gehegt aan een Plan Dan dé

XXU. DEEL, A CöU'

Sluiten