Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23

gesprek over het

Neem my niet kwalyk , dat ik u nog eene bedenking oppere, vervolgde Mevrouw e c h t-

lief is het wel zeer poliet een Dame zo

in het vaarwater te zitten , als gy Mevrouw

hooghart hebt gedaan ? kan het

buiten dat , ook wel nut doen met zulke menfchen in gefprek te treeden ? dit is immers den moriaan fchuuren? Mevrouw! antwoordde aristus: op de laatfle vraag komt het alleen aan: zo het nut kan doen zulke Dame zo te attaqueeren , zal daaruit aanftonds. dit befluit volgen , dat het alleen redenlooze welleevendheid is, welke zulke nuttigheid zoude ongeoorloofd maaken. Ik weet wel men rekent het niet poliet iemand tegen te fpreeken : maar dit ftrekt tot verderf der Maatfchappy ; wy leeven zamen om elkander beter te maaken. Mevrouw bedoelt dit immers thans ook met haar gefprek? Mevrouw meende , dat ik niet te wèl te ftreng had ge.

handeld : dit elkander onder het oog te brengen , is de waare vriendfchap. 't Is geheel iets anders altoos tegen te fpreeken ; dan wordt het lastig, al heeft het zyne reden

Of ik nu nut kon doen by. Mevrouw

hooghart met myn gefprek vraagt gy! neen Mevrouw ! zulk een mensch is onverbeterlyk: ware zy ook alleen geweest, zou ik my haare verachting in het geluel niet aan-

ge-

Sluiten