is toegevoegd aan uw favorieten.

Aristus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7f O V ER H » T B I D D B K

mien meestal zonder bidden of danken aart rafel gaat, en van tafel opftaat: en dit , om *, in bet voorbygaan te zeggen , brengt ook niet weinig toe , om de indrukken van de noodzaakelykheid des gebeds al vroeg uit de harten van de jeugd te bannen j in dien tweêftryd. nam ik het befluit om alleen op myn kamer te eeten ! myne vrienden merkten wel dat het blaauwe excufcn wa;en , die ik bybragt ais redenen , waarom ik de eenzaamheid verkoos; de waare reden dorst ik ook niet zeggen; men' maakte wel allerleie gisfingen, doch kwam er niet achter, dewyl ik, als wy eens zamen aten , den hoop volgde.

Meest altoos , wanneer het bidden befpot was geworden , gaf my dit aanleiding om het ftuk nader doortedenken: intusfchen wist niemand daar af. voor dat ik met den Advocaat iugthart, (die hier laatst was, Dominé,) daar over een ampel discours heb gehouden' kort na myn huwelyk : zo veel ik er my van herinneren kan, wil ik het de Heeren wel mededeelen ; het zal nog al betrekking hebbe» op het giene de Heeren befproken hebben.

Ik werd dan met een bezoek van den Ad. vocaat, die op de Academie myn boezemvriend was,verëeerd:ik had veel achting voor hem , om dat hy my vooral van myne godsdienftige vooroordeelen, (dat woord ligt er

wéér