Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER JOH. X. 22 li. 25

Góds, in vroeger tijd aan Vaderland en Kerk bewezen , inzonderheid, die aanmerkelijke verlofllngen van ove'rheerfching, en gewetensdwang, die herftelling van Vrijheid en van Godsdienst, waar van wij nog de aangename vruchten fmaken, verre van dezelve in vergetelheid te ftellen, bij bekwame gelegenheden moeten herdenken; des Heeren goedertierenheden , die hij daarin zo groot, zo heerlijk, en velen heeft gemaakt, opmerken, erkennen, en God deswegens met dankzeggingen verheerlijken.

Van alle tijden wierd het gerekend voor eene der grootfte weldaden Gods, wanneer het der Kerke, na voorafgegane zware verdrukkingen , wierd vergund, weder te mogen adem halen, en vrij, en onverhinB 5 derd

zeggingen, gebeden, en Psalmgezang openlijk verheerlijkt, er wierden Leerredenen uit Gods woord gehouden: en hier door, gelijk ook door het gebruik der Bondzegelen deGemeente Godsgefiicbt. .

Men verwondere zig niet, dat de hed'ndaa^fche kermijjèn zo verre verwijderd zijn, van ,t geen zij ootTpronglijk waren; de Tempel-inwijing is in tijd vervolg niet heiliger gevierd. Buxtorf S'jn Jud, cxxvh p. 546.

Sluiten