is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding, tot het practicale of werkdadige gedeelte van de stuurmanskunst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of werkdadlge gedeelte van de Stuurmanskunst. 8 5

de goede Hoop, het Eiland Madagascar, en de Eilanden St. Paulus en Amfterdam, en diergelyke plaatfen meer; waar uit derhalven blykt dat de miswyzinge der Compasfen een zeer goede wegwyzer in dit vaarwater is.

60 Vr. Op de te huisryze zynde, en men kreeg door het zwaare werken van het Schip Peper of Tarwe en anderen Saaden by de pompen, zo dat dezelve onklaar raakten, en veel water in het Schip kreegen ; wat zoude men voor middelen kunnen gebruiken , om het Schip lens te houden ?

Antw. Zo zulks gebeurde , zoude men kunnen neemen een hartje zonder klap, en maken daar dan een dubbelde zyldockze zak om; maar dezelve moet zo wyd weezen , dat hy ruim om het hartje, met een bindfel van onderen vastgemaakt word, daar ordinair het leer vast gefpykert word; en boven maakt men dezelve met een draad vast, om dat dezelve niet zakken kan; vervolgens neemt men een Pompemmertje ook zonder klap, en dit in de Pomp vast gefloten zynde, voert men twee pokhoute Kogels mede; of anders twee yzere dito, van 5 a 4ffi, waar van men 'er een op het emmertje laat vallen, en de andere doet men in de zak van het hartje of pompfchoen, en dit F 3 dan