is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding, tot het practicale of werkdadige gedeelte van de stuurmanskunst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ofwerkdadige gedeelte van de Stuurmanskunst. 9 5

geen kwaad te vreezen ; in welk geval men de gebrooke ketting weder met een kabelgaren om de fchakels , (maar niet in de oogen) kan vast binden ; maar wanneer men beide de einden bevond gebroken te zyn , moet men niet lang wagten , om de nog hangende ftukken, van den top te neemen; en zo zulks in onweder gebeurde , moet aanftonds de Bramfteng geftreken worden, om de ftukken der ketting 'er van af te neemen, om niet in gevaar te raken van getroffen te worden; ook moet men met zwaare Wind de Kettingen zoeken te bevryden , voor het wryven hier of daar tegen aan; dezelve moeten op de kant van de rust vastgemaakt worden met een kram, zodanig dat de Ketting een genoegzame ruimte heeft van op en neder te kunnen gaan, na mate dat het tuig zig veel of wynig van boven beweegt of overhaaid; men moet het Volk vooral waarfchuwen, om in tyd van Donderweer niet te naa aan de gemelde Kettings te komen, om door nieuwsgierigheid geen ongeluk te krygen; daarom moeten de Officieren alle nauwkeurige agt flaan , om alle misbruiken en hindernisfen te weeren, ten einde de goede oogmerken, waarom de Conductor gebruikt word, te bevorderen : men heeft by ondervinding, gelyk ik zelfs gezien hebbe, dat de Blixem naar de

hoog-