is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii6 van den natuurlyken en fchranderheid 'er ook in dit dichtfïuk fnoogen doorltraelen, de blyken daer van ïyn niet waerdig genoemd te worden , in vergeiyking der ontelbaere proeven van eene aenbiddelyke Wysheid, welke Zich in de waereld allerweegen. voordoen, (r)

§• 33.

III. Maer zou de waereld ook uit het

weezen der godheid zyn uitCEvloeid? Dit is het derde ftelfel, het welk wy wederleggen moeten.

'Er is 'er geweest, die beweert hebben, dat de geheele waereld uit het weezen der Godheid zy uitgevloeid, zodat alle lichaemelyke voorwerpen uitvloeifels van God weezen zouden. Deeze uitdrukkingen zyn duister , en het is ook moeilyk te begrypen , wat de eigenlyke en waere meeHing zy der voorftanderen van dit uit* vloeiend ftelfel Voor het naast fchynt de hoofdftelling deeze te weezen , dat de waereld een inblyvend gewrocht van God zy, in het welk het weezen der Godheid haere eigenfchappen, op verfchillende wyzen, vertoont

CO Cicero d* Nat. Dtor. 1. 2. c. 36. reimarüs !• c. p. ioo. —