Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

144 VAN DEN NATUURLYKEN

§ 108.

In het voorfchryven van zyne wetten, gast God niet enkel willekeurig te werk.

Wy hebben zo even over Gods wetgeevende macht gefprooken , wy moeten 'er nu nog een woord byvoegen, omtrent de wys, op weke hy dit zyn recht uitoeifent.

Men vraegt, of God, in het uitoeffenen van dit recht, in het voorfchryven van zyne wetten , enkel willekeurig te werk gacn ? deeze Vraeg dient naeder bepaelt te

worden. Hec gefchil is niet, of

God vry zy, gelyk in alle zyne handelingen , alzoo ook in het uitoeffenen van zyne wetgeevende macht. Dit zal niemand ontkennen. Dat God, op de allervolmaakste wys, vry zy, zodat hy alles kan doen, het welk hem beliaegt, welke ook , naer zyne oneindige Wetenfchap en Wysheid, de bepaeling van zynen wil weezen mooge, hebben wy, by de befchouwing van Gods eigenschappen, genoegzaem

betoogt (wy. De zaek , daer het

hier

(«0 I* Deel p. 370.

Sluiten