Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATUURLYKEN GODSDIENST. II. BOEK. 27'

tochten woeden , wordt de Wil ganfchelyk onttrokken , aen de heerfchappy van het Verftand , dan onderwerpt hy zich aen het' geweld der drivten , en wordt, daer door , zonder leiding en beftiering , al? in het onzeekere, wechgedreeven.

§. 167.

Onze ganfche rede is verbasterd, en onze geheele ziel ongefchikt, om de waerheeden van den godsdienst behoorlyk te kennen , en deszelvs plichten te betrachten.

Onze ganfche aendacht is dermaete bepaeld , tot de zinlyke voorwerpen , dat wy over het algemeen ongefchikt zyn , om zaeken van eenen meer verheevenen aert

behoorlyk te befchouwen. Men ziet

doorgaensch alleen op het tegenwoordige en men beoordeelt de zaeken, naer den uit*, wendigen fchyn, zonder de nadeelige gevolgen in overweeging te necmen. — Men zorgt over het algemeen alleen voor zynen uitwendigen toeftand, voor zyn geluk en vermae'k in dit leven , zonder behoorlyk bedacht te zyn, op dat geen, het welk den toeftand van onzen geest, in dit en in het volgende leven , volmaeken kan. Uli Hoe weinigen gunnen zich den tyd, om

ÏIT. DEEL.

Sluiten