is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tN KET ALGEMEEN. III. BOEK. 225

den Propheet , aen te kanten. Hy

vondt zich daerdoor genoodzaekt de vlucht te neemen naer medina. Deeze vlucht gefchiedde in het jaer 622 , van welken tyd de Turken hunne Jaertelliog beginnen. — De inwooners van medina ontvongen hem , met groote blydfchap. Madat hy , onder den fchyn van de menfchen tot eenen beteren Godsdienst te brengen , verfcheidene oorloogen gevoert , en veele overwinningen op verfchillende Arabifche ftammen behaelt had , deedt hy zich , in het jaer 627 , te megca , als Koning uitroepen. Hy ftierv in het jaer 631 , in den ouderdom van 60 jaeren ; en, binnen den omtrek van ééne eeuw, maekten zyne aenhangers zich meesters van een groot gedeelte van Azia , Africa en ook van Europa. Tot op deezen dag is een zeer groot gedeelte der bewooneren van den aerdbodem, den Godsdienst van deezen Mahomet, toegedaen. COCO "OTTiNGERUs HifU Oriënt, relandus de Rth Turc. mosheim Hifi. Eccl, p. 2öi— baile Tont»

III. Art. m ah u med.

III. DEEL, P