Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C V >

JSarreveldt ( Mr. J. ) Advocaat te ! Amfterdam.' Boldingh ( H. ) te Hoorn. Boterkoter ( C. ) te Monnikkendam. Crevecceur ( C. ) Notaris te Rotterdam. >

( F. Nz. ) Notaris te Middelburgh. D. ^. y/. te Leijden.

Dekker ( Tlfr. C. W. ) Advocaat en Notaris te? Amfterdam.

Go#e/ ( H. C. ) Secretaris der banne van West^ zanen, en Notaris te Westzanen.

Geniets ( D. ) Notaris te Amfterdam.

Gilliffen ( P. <r« Zoo» ) Boekverkopers te Middelburgh, <x Exemplaren.

Heinis ( J. ) Schout, Secretaris, en Notaris in de Rijp.

Jndeweij ( J. ) Clercq ten Comptoire Generaal van de Unie, in s' Hage.

Kreet ( Mr. H. A. ) te Rotterdam.

Menfcrt ( J. ) Boekverkoper in 's Hage.

Neck ( Mr. J ) Advocaat te Amfterdam.

Oortman ( D. ) Notaris te Amfterdam.

Pool ( D. ) Schoolmeefter te Warmenhuijzen."

Si/pen/leijn ( /F. )Secretaris te AÜendelft, a Exemplaren.

Testart (CA.) te Haarlem.

( Mr. J. Nuhout van der ) Baüluvv van, Baccum, Schout en Secretaris van Castricum.

PFilthuyzen ( N. ) Notaris te Amfterdam* Indien men de Lijst der Heeren Intekenaren na*

gaat, zal men ras zien dat (legts een getal van 44

niet genoegfaam was, om de benoodigde kosten g0s#

te maken; en men heeft reeden, om zulks aan de teveel

misbruikte weg van Inteekening toetejehrijven, nadien van de Iheren Int eekenaren genoegfaam de'beïfo

zich bevinden in de plaats, waar de Schrijver bet, - 3 werk

Sluiten