Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9t Zuid-Hollandsch Recht. 123

Transport - - koomen, doch wyl hy maar eene Zoon Carel heeft nagelaten, komt die om zyns Vaders ...

Larabert, die meede i bezat, is overleeden voor zvn

3 kinderen, Steven,Cornelis, en Jacob; die daar door ook elk van i in die l, of fa bezitters geworden zyn.

Doch Steven, bezitter van zynde, is meede reeds over leeden, en word nu gere prajfenteerd door zyn 3 kin deren, die bygevolg ieder in die fa, of fa van 't gïheei erven.

Ergo competeerd Jntony Adriaan - . Aart - - Cornelis, die insgelyks fa bezat, is geftorven voor zyn 2 kinderen Barend, en Ber-

nard. flip rlnn nnt taoitor,

J ~" l^61-"-

Transporteere - -

§ -i /i8oo|-j— s a -450! 1

!

fa a . 5o

7Ï * - 50 ~ — 7ï aj - 50 —;

31 a jl ƒ2400!< ;

Sluiten