is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Zuid en Noord-Hollands versterfrecht met geslachtboomen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Zuid - Hollandfch Recht 193

LXL FOORSTELLING.

Jtjloe een boedel verdeeld word, wanneer Groot Ouders met afkomelingen van volle Broeders, of Zufters kinds-kinderen overblyven.

In deeze voorftelling fterft jacob, en laat ^ ^ in leeven na zyns Vaders Ouders, Dirk, en ^yjjT Sara, zyns Moeders Ouders Hendrik, cn Catha- " rina, een achter-kinds-kind van zyn volle ^' Broeder Lambert, 6 na-achter-kinds-kindereu van zyn volle Broeder Hendrik.

Dierhalven deeld men deezer wijze volgen»

't Zuid - Hollandsch Recht.

De erffenis van jacob, word in zo veel deelen gelegd, als 'er descendenten der volle Broeders gevonden worden, en dus in 7 deelen*

Dierhalven competeerd^; \ a I ƒ 514'5 n*

Amold - \ i - 514; 5 11*

Adriaan - \ a| - $ n*

Adolf - j \ a | - 514! 5J14

Abraham - \\ k - 5.14 5 n|

Arend - \ h J - 5HJ 5

Alida - ï a 1-514; 5 nf.

Beloopt by malkander - x k 'ƒ3600]—f—«

Doclj