is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102 OVER DEN GODDELYKEN OORSPRONG

van de groote meenigte der verfchillende leezingen.

Deeze zes tegenwerpingen zal ik , in even zoveele §§. beantwoorden.

§. 268.

i. De oorfprongelyke handfchrivten van het Nieuwe Testament zyn verlooren.

- De Autographa , of oorfprongelyke Handfchrivten , van het Nieuwe Testament

zyn niet meer voor handen. Dit is

waer. Trouwens , zonder wonderwerk , was het naeuwlyks moogelyk , dat deeze oorfprongelyke fchrivten , welke meer dan voor XVII Eeuwen zyn opgelteld , in onze handen zouden gekoomen zyn. . Maer wat verliezen wy er by ? van andere oude Boeken zyn ook de Handfchrivten verlooren ; maer wie is daerom bekommerd , dat die fchrivten niet overeenftemmen, met die opftellen , welke oorfprongelyk , uit de handen der Schryveren , gekoomen zyn. Van cicero , caesar , seneca en duizend anderen , zyn de Handfchrivten reeds eeuwen laDg verlooren ; en wie befluit daer uit ten oadeele van die boeken, zo als wy dezei-