is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUDE EN NIEUWE testament V. BOEK. 73

fchen , om hunne naekte leeden , met fchor-

ten van vygenblaeden, te bedekken. .

Maer hadden zy dan te vooren niet opgemerkt , dat zy naekt , en van kleederen, beroovd waeren ? zeekerlyk ja. Dan te vooren , had de naektheid hun geene onaengenaeme gewaerwording veroorzaekt; maer zo drae zy gezondigt hadden , werden zy daeraen iets nadeeligs ontwaer. Misfchien had de lucht nu al iets van het guure aenge. noomen, het welk hun een onaengenaem gevoel veroorzaekte. Vooral evenwel be« gonden zy zich nu , over hunne naektheid, te fchaemen , omdat het gezicht daer van veelerley ongeregelde beweegingen, in hunne gemoederen , te weeg bracht , aen welke zy te vooren in het geheel geene kennis hadden. Nu vonden zy zich in de noodzaekelykheid gefteld, om hunne naektheid te bedekken; ten dien einde bedienden zy zich van vygecblaederen , welke zy, met derzelver dunite takken en looten , zodaenig aen een vlogten, dat zy er fchorten van hebben konden. Nu waeren hun¬

ne oogen geopend, maer in eenen gacsch anderen zin, dan de Verleider gezegt had gen. 3. S'

By deeze fchaemte , kwam de vrees voor God. Voorheen hadden zy gemeenzaem met God omgegaen, die bun dikwyls, in eene

v. deel. E j