is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude en nieuwe testament. V. boek. 437

opgegord, gelyk ook eenen linnen onderbroek, en voorts eenen hoed op het hoofd. Dan deeze vier üukken had hy, met den overigen Priesteren gemeen; maer aen zyn hoed had hy iets byzonders, te weeten den Gouden plaet, exod. xxviii: 36 — 38. Deeze Gouden plaet had eenigszins eene cirkelvormige gedaente, en was, met een hemelsblaeuw fnoer, aen den Priestermuts , boven het voorhoofd vastgeftrikt. Op deezen Gouden-Plaet ftondt gegraveerd de hei li cheid des heeren, tot een teeken, dat hy, op eene gansch byzondere wys , aen den dienst des heeren, was toegewyd, en als zodaenig van het volk moest geëerbiedigd worden.

Met deezen prachtigen opfchik, moest de Hogepriester, voor den heer, verfchynen , zo meenïgmael hy dienst deedt, in het Heilige ; maer, zo hy geen dienst deedt , mogt hy dit cierlyk gewaed niet draegen. Wanneer hy , op den grooten Verzoendag, in het Heilige der Heiligen inging, was hy eenvouwig gekleed, in fyn linnen, lev. xvr.

De kleeding der gemeene Priesteren, welke ook, behalven de gemelde byzonderheeden, door den Hogepriester gedraegen werden, beftondt in 4 ftukken , den Rok, den Gordel, den Broek, en den Hoed. De Rok was een onderhembd van zee? v. deel. E e 3