is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X4S3 over de geschiedenissen van het

fyn en digt in een geplooyd linnen, het welk het gantfche lichaem bedekte, tot op de voeten nederhing , en met mouwen voorzien was, die tot op de handen kwamen exod. xxviii; 4, 39.

De Gordel, die om de lendenen floot, diende ter opfchorting van de onderkleederen exod. xxviii: 39.

De Onderbroeken waeren van linnen, om de fchaemte te bedekken , en zo lang, dat 'er de lendenen en de dyen wierden ingellooten exod. xxviii: 40. Hierdoor wilde de heer zynen dienst onderfcheiden, van de fchaemtelooze oneerbaerheeden , welke , onder de Heidenen, by den afgodsdienst, plaets hadden.

De Hoed was een muts of Tulband van zeer fyn linnen.

By de inweijing van aaron tot het Hogenpriesterampt, en zyne zoonen tot gemeene Priesteren, werden hun deeze kleederen, door moze, aengetrokken lev.

vfii. 'Zonder dit gewaed mogten zy,

op bedreiging van de dood ftraf, geenen dienst doen in het Heiligdom, maer, in de gemeene verkeering , droegen zy ge* woone burgerkleederen exod. xxviii: 43.

Tot de heilige dingen, of, liever wel , Heilige verrichtingen , behooren ten derden de Offeranden.

De