Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÜÜD2 ÉN RÏEÜÏVB ftSTAMEKTBDfiK. .503)

ontkwaemc; Zodat hy j door de gerneldd list, israel verloste * van eénen rnachtigefi dwingeland;

§. 506.

sAïvIgar was de derde richter. Hy vet'

loste Israël, van het geweld der p h ï-

LlSTYNENi

De philistynen, die den Israellereg zeer veel moeite hebben aengedaen, zullen ons in het vervolg zeer dikwyls voorkoomen , naerdien zy eerst, door Koning david , zyn ondergebracht. Het is daerom noodig deeze Natie naeder te kennen.

Zy waeren afftammelingen van mitzraim,1 den zoon van cham, gen. x: 13, 14*;

1 kron. ti 11, 12. Hunne allereerft»

woonplaets was Egypten: want de nakome-; iingen van mitzraim hebben Egypte bevolkt. Maer, in vervolg van tyd, hebben zy Egypte veriaeten, en hun verblyy, genoomen, in een gedeelte van Kanaan. — Eigenlyk waeren zy oorfprongelyk, uit het eiland Kaphtor, jer. xlvii: 4. amos ix: 7„ Door dit kaphtor fchynt een van die eilanden bedoeld te worden , welke in den Nyl liggen, tusfchen de armen van die rivier. In volgende tyden althans heb-

v. deel.

Sluiten