is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude en nieuwe testament V. boek. 210

en handhaeven van den waeren Godsdienst, van geen verder nut weezen konde ; en, om zyne ziel , over de heerfchende afgodery , niet langer te kwellen , wenscbte

hy te fterven. Door vermoeing en

verdriet, viel hy in flaep; maer hy werdt wakker gemaekt , door eenen Engel, die hem fpys en drank bracht , met bevel , om zich daermeede te verfterken , naerdien de heer hem nog , tot veele en gewichtige eindens , gebruiken wilde. Dit wonderdaedig voedfel , had die verbaezende uitwerking , dat de Propheet daerdoor , voor 40 daegen , gevoed wierd. Geduurende al dien tyd doolde hy, dan hier dan daer , door de woestyne rond , zonder

eenig voedfel noodig te hebben. Ten

laesten kwam hy , aen den berg horeb , alwaer , ten tyde van mose , de Wet aen Israël gegeeveh was. By deezen berg, nam hy zyn verblyv , in een fpelonk. Hier verfcheen hem de heer, op eene allermerkwaerdigde wys , om hem. te bemoedigen , en hem te berichten , dat zyn leven nog , tot zeer gewichtige eindens , moest dienstbaer weezen. Ook kreeg hy, door deeze Openbaering, bevel , om zich te begeeven naer de woestyne van: Damascus , de hoofdftad van Syrien , hazael te benoemen tot ..Koning van Syrië, ook

vi. deel.