is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

438 over. de geschiedenissen van het

en, tot eene verblyvplaets voor tobia 3 vervaerdigen , om er zyn intrek in te neemen , zo meenigmaelen hy verkoos te Jerufalem te koomen. Dit nam ne¬

hemia , met reeden , zeer euvel op , en liet den ganfchen inboedel van dien Ammonieter , uit de gemelde, kaemer , met verachting , op de ftraet fmyten. Vervolgens liet hy dit vertrek , met het waeter der ontzondiging, reinigen , en er de hei» lige dingen weder inbrengen.

Ook vernam nehemia , dat men den bedienaeren van het Heiligdom hun inkoomen ontnoomen had , zodat veele Levieten en Zangers Jerufalem veriaeten . en zich naer het land begeeven hadden , om hun onderhoud , uit den landbouw , te zoeken. Hy beftrafte de Overheeden zeer

fcherpehk over dit verzuim , en droeg zorg , dat de gevluchte Levieten en Zangers , in hun werk en inkoomen , herfteld wierden. Ten dien einde ftelde hy drie Vertrouwde perfoonen , tot Schatmeesters, over de inkomften der Levieten , die behoorlyke rekening , van ontvangst en uitgaev , houden moesten.

Wyders zorgde hy , dat de Sabbath ,

naer behooren , gehéiligd wierdt. Hy

bevondt, dat de Sabbath veelzins gefchonden wierdt. Het volk ontzag zich niet ,

om 3