Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUDE EN NIEUWE TESTAMENT V. BOEK. 5 Op

Heer jesus wonderdaedig ontvangen, maer de befchryving , welke Keizer augustus bevoolen had , gav , in den weg der aenbiddelyke Voorzienigheid , aenleiding , dat Hy , volgens de voorzegging der Propheeten , te Bethlehem in Juda , gebooren wierdt Luc. I, II.

§. 684.

Omtrent de levensbyzonderheeden van den Heer jesus , in zyne kindfclie jaeren , en in zyn jongelingfchap , is ons weinig aengeteekend.

De overeenkomst der Oosterfche Wyzen , die , op het geleide van een buitengewoon verfchynfel , te Jerufalem kwaemen , om den jong geboornen Koning der Jooden te begroeten , gav den achterdochtigen herodes aenleiding , om kort voor zynen dood een wreedaertig bevel uit te geeven , volgens het welk alle de kinderkens te Bethlehem , die beneeden den ouderdom van twee jaeren waeren , moesten van kant gemaekt worden. (O- — Om deeze woede te ontwyken , werdt de jong geboorene Heiland , door joseph , den man van zyne

(O MACROEius Saiurn. U U. c» 4. p. 233. Ed. Lond. j«94.

VI. DEEL.

Sluiten