Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUDE EN NIEUWE TESTAMENT. V. BOEK. 511

waergenoomen. Immers hy werdt Mare. VI: 3. de Timmerman en Matth. XIII: jj. de zoon van den Timmerman genaemd. Trouwens » by de Jooden , was hec de gewoonte , dat lieden , die zich , in de wetenfehappen , oeffenden , en tot het Leeraerampt voorbereidden , tevens een ambacht waernaemen. Zo was paulus , by voorbeeld , een tentenmaeker.

§. 685.

Toen de Heer jesus zyn dertigJie jaer vervult had , werdt hy , door johannes , gedoopt ; en by die gelegenheid 3 tot zyne openbaer e bediening , plechtig ingewyi

matth. iii. luc iii.

Onze gezeegende Verlosfer , zyn 30^ jaer vervult hebbende (v) , werdt , door Johannes den Boetgezant , in de Jordaen , gedoopt, (w).

By die gelegenheid , werdt hy , door God zynen Vader zei ven , tot zyne openbaere bediening, allerplechtigst ingewyd. — De Hemelen zag men geopend , en de gedaente van eene duiv 3 op den Zaeligmae-

Cv) S. 683.

Qw~) witsiijs Mn. S. p. 537». vi. deel.

Sluiten