is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN BYBEL. 75

met dit alles , werkelyk 400 jaeren verloopen, gereekend van isaacs geboorte, tot den uittocht der Israelleren , uit Egypten COBy die zelvde geleegenheid werden abraham de grenzen bepaeld van dat land , het welk zyne nakomelingen bezitten zouden. Het zou zich uitftrekken , van de riviere van Egypten , welke uit een tak van den Nyl voortkwam , en in de Phamicifche zee viel , tot aen den Euphraet toe , Gen, XV: 18.

§• 7**»

De onderfcheidene lotgevalhn der nazaeten van jacob en es au zyn meede , veele eeuwen te vooren , allerduidelykst bepaeld.

Toen rebecca, de Echtgenoote van isaac , zwanger was, verklaerde de heer , dat twee volken zich , in haeren buik ,. ontr hielden , en dat twee Natiën zich , uit haere ingewanden , van één zouden Jamden ; er werdt bygevoegd , het eene volk zal JUrker zyn dan het ander volk , en de meerdere zal den minderen dienen Gen. XXV: 23. Zo is het ook gefchied. —- rebecca bracht twee zoonen ter waereld , en hunne nazaeten hebben twee machtige Natiën opgeleeverd,

(j) ByUlvcrU. I. D. p. 34 , C5. VII. DEEL.