is toegevoegd aan je favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 over de voorzeggingen

zeer onderfcheiden in karakter, levcnswys", woonplaets, en Godsdienst. De Edomieten^ die een machtig volk uitmaekten , zyn de ■nakomelingen geweest van es au; zyn broeder jacob gewan twaelv zoonen , en alle derzelver aframmelingen zyn | tot het groote volk van Israël , vereenigd geworden. Deeze beide Natiën zyn, van ouds her, zeer onderfcheiden geweest, in karakter, zceden, gewoonten , cn Godsdienst. De eene woonde in Kanaan , de andere op het gebergte

Seir. Het eene volk is fterker geweest

dan het ander ; en de nazaeten van esau , den meerderen of oudlten , hebben die vaa jacob , dea minderen of jongden , gediend. Het gepacht van esau , den oudden , was eerst het machtigde , naerdien er al lang Vorften waeren , over edom, eer er een Koning , over de kinderen ïsraëls , regeerde Gen. XXXVI: 31 Maer Koning davmj overmeesterde het land der Edomieten , en maekte hen fchatplichtig 2 Sam. VIII: h- In de daegen van Koning joram , hcrdelden zich de Edomieten in vryheid 2 Kon. VIII: 20 ; maer de Joodfche Koningen amazia en uzziu hebben hen wederom geweldig verneederd 2 Kon. XIV: 7, 22. 2 Kron. XXVt j.2. XXVI: 2. Naderhand heeft judas db maccabeer hun geweldige dagen toegebracht 2 Maccatx X,' en eindelyk heeft hVr-

' ,a ' ■ -ca-