is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2f8 OVER DE VOORZEGGINGEN

lykheid der Kerke van het Nieuwe Testament, als een gevolg van Christus hemelvaert, voorgemeld. Het Koningryk van christus overtreft alle aerdfche Koningryken , even als Bazan , in vruchtbaerheid, boven andere bergen , verheeven was, vs. 16, 17. Deeze Heerlykheid der Kerke van christus is een gezeegend gevolg van zyne luifterryke vehooging. By zyne intreede, in den hemel, is Hy begeleid, door een verbaezend getal van Engelen, die Hem, als zoveele krygswaegenen, omringden vs. 18.. Daarom wordt Hem toegezongen : Gy zyt opgevaeren , in de hoogte, enz. vs. 19.

§• 749- '

ft. Eindelyk hebben de Propheeten voorfpeid, dat de messias , met eene onnadenkelyke heerlykheid , in den hemel , zou bekroond worm den , onder anderen Pf. VIII: 5, 6.

david zingt , in den Propheetifchen geest ; zeggende tot den heer: Wat is . de mensch , dat Gy zyner gedenkt , en de zoon des menfehen , dat Gy hem bezoekt ? en hebt een weinig minder gemaekt , dan de Engelen , en hebt hem, met eer en heerlykheid, gekroond. > Apostel paulus, een on-

feil-